Contact

세상의 눈을 만드는 기업, 코아시아옵틱스

영업 구매 관련

031-374-1002

R & D 관련

031-705-6234

인사 관련

031-374-1002

투자 IR

070-4468-4460

MAP

코아시아옵틱스 본사

경기도 화성시 동탄첨단산업1로 27, B동 436호(영천동, 동탄펜테리움IX타워)
031-374-1002

용인공장

경기도 용인시 처인구 남사읍 당하로 113-12
031-705-6234
diostech@coasia.com

VINA 제 1공장

Binh Xuyen II Industrial Zone, Binh Xuyen District, Vinh Phuc Province, Vietnam.
(+84) 2011-3592-730

VINA 제 2공장

Binh Xuyen II Industrial Zone, Binh Xuyen District, Vinh Phuc Province, Vietnam.
(+84) 2011-3592-730